Przetargi publiczne

Informacja o projekcie Aktualności Rekrutacja uczniów, uczennic Rekrutacja nauczycieli, nauczycielek Galeria projektu Zapytania ofertowe

Szkoła nowych możliwości - projekt

Informacja o projekcie

Podstawowe informacje
Dyrektor Szkoły Podstawowej  nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
ma przyjemność poinformować, iż uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu
 
„SZKOŁA NOWYCH MOŻLIWOŚCI”
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa III Kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja
 
Celem projektu jest podwyższenie wiedzy i umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych 200 uczniów/uczennic, w tym 98 dziewcząt i  102 chłopców uczących się w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku oraz 30 nauczycieli,
w tym 5 mężczyzn i 25 kobiet zatrudnionych w placówce w okresie od 01 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2019 r.
Projekt pt.: „Szkoła nowych możliwości” jest skierowany do 200 dzieci (98K i 102M) uczących się w Szkole Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku oraz 30 nauczycieli/nauczycielek (25K i 5M) zatrudnionych w placówce, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.
W ramach projektu dla dzieci uczniów/uczennic prowadzone zajęcia pozalekcyjne:
a) rozwijające kompetencje kluczowe oraz kształtujące umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy:
- AKADEMIA UMYSŁU - zajęcia z metod efektywnej nauki,
- konwersatoria z  języka angielskiego z native spikerem,
- TEATR ROSYJSKI - zajęcia z języka rosyjskiego,
b) rozwijające kompetencje w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych:
- MINILABY - zajęcia naukowe rozwijające kompetencje matematyczno-przyrodnicze nauka przez eksperymenty.
c) rozwijające kompetencje informatyczne:
- ROBOKIDS - zajęcia naukowe z programowania i robotyki (poziom podstawowy i poziom zaawansowany)rozwijające kompetencje informatyczne.
d) zajęcia z poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego.
-zajęcia grupowe tj. zajęcia umożliwiające nabycie wiedzy z zakresu zawodów, aktywizujące do wyboru zawodu, uczące postaw wzajemnego szacunku wobec siebie i partnerskich relacji między płciami,
-zajęcia indywidualne dla 60 uczestników/uczestniczek projektu realizowane w celu przeprowadzenia testów, konsultacji w przygotowaniu IPDE-Z uczestników/uczestniczek.
 
Program zajęć realizowanych w ramach projektu „Szkoła nowych możliwości” będzie realizowany m. in. w  3 nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych tj. pracowni przyrodniczej, pracowni matematycznej, pracowni informatycznej. Dodatkowo dla wybranych uczestników/uczestniczek zostaną zorganizowane  wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
 
W ramach projektu będą realizowane szkolenia dla nauczycieli/nauczycielek:
a)szkolenia z zakresu innowacyjnej realizacji zajęć rozwijających kompetencje nauczycieli/nauczycielek w obszarze nauk ścisłych realizowane w formie 2 dwu-trzy dniowych wyjazdów szkoleniowych do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.
b)szkolenia  z praktycznego wykorzystania TIK- tablicy interaktywnej w pracy nauczyciela/nauczycielki realizowane w formie:
-szkoleń grupowych umożliwiających nabycie wiedzy z zakresu  praktycznego wykorzystania TIK,
-indywidualnych treningów pod kierunkiem trenera podczas, których nauczyciele/nauczycielki będą mogli przygotować i przeprowadzić zajęcia
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej realizowanych. dla każdego nauczycieli/nauczycielki/UP.
c) szkolenia  z praktycznego wykorzystania TIK- interaktywnego systemu zbierania odpowiedzi w pracy nauczyciela/nauczycielki, który będzie wykorzystywany do przeprowadzania testów i ankiet -6 grup.
 
Planowane efekty wynikające z realizacji projektu i programu:
–1 szkoła zostanie wyposażona w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych,
–1 szkoła, w której pracownie zostaną doposażone w programie,
–1 szkoła zostanie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-200 uczniów/uczennic zostanie objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w programie;
–20  uczniów/uczennic którzy wykorzystują do nauki Podlaską Platformę Edukacyjną,
–30 nauczycieli/nauczycielek zostanie objętych wsparciem w programie;
–30 nauczycieli/nauczycielek zostanie objętych wsparciem z zakresu TIK
w programie;
–30  nauczycieli/nauczycielek zostanie objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych;
 
Wartość projektu: 499 227,02 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich: 474 265,66 zł

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
    15-662 Białystok
    ul. Stroma 16
  • tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
    www.facebook.com/SP43.Bialystok

Galeria zdjęć