Przetargi publiczne

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2013/2014

Edukacja globalna 

Spotkanie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy - relacja ze światowego  kongresu IFLA we Wrocławiu

      26 września 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych Białegostoku i powiatu białostockiego.
    Jednym z punktów spotkania była relacja ze światowego  kongresu IFLA we Wrocławiu,  którą przedstawiła nasza koleżanka Dorota Jabłońska.
      Przypomniała, że IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Instytucji i Bibliotekarskich (
www.ifla.org))  - największa na świecie organizacja skupiająca bibliotekarzy
i biblioteki powstała w 1927 roku.
IFLA skupia w swoich szeregach ponad 1600 członków (organizacji)  z 150 krajów świata. Na jej czele stoją władze generalne, a prace prowadzone są w wielu sekcjach tematycznych. Wśród nich należy wymienić Sekcję Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży oraz Sekcję Bibliotek Szkolnych.
     Rokrocznie odbywa się ogólnoświatowy kongres IFLA, za każdym razem w innym zakątku świata. W tym roku 3 tys. bibliotekarzy ze 122 krajów w dniach 19-25 sierpnia 2017 roku spotkało się we Wrocławiu podczas 83. już edycji tej konferencji. Głównym organizatorem kongresu jak zawsze była IFLA. Organizacji Kongresu w Polsce podjęli się: Biblioteka Narodowa, Miasto Wrocław oraz Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wsparciem podczas przygotowań i w trakcie obrad służyło 260 wolontariuszy z 40 krajów odpowiedzialnych m.in. rejestrację gości, obsługę sal, pomoc uczestnikom oraz planowanie wycieczek do bibliotek – jednym z nich była pani Dorota Jabłońska.
   Temat przewodni kongresu brzmiał: ,,Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo”. W zamyśle IFLI zaś przez ,,solidarność” rozumie się niczym nieskrępowaną, pełnowymiarową współpracę wszystkich bibliotek na naszym globie, wspólne dzielenie celów aby budować demokratyczne społeczeństwo, wyposażone w
 możliwość nieograniczonego dostępu  do informacji, edukacji i wiedzy.
   Dorota Jabłońska podczas spotkania metodycznego zachęciła nauczycieli bibliotekarzy do udziału w ogólnoświatowej debacie pod hasłem „Globalna Wizja” na temat międzynarodowej współpracy  zjednoczonego środowiska bibliotecznego. (Do 30 września trwał etap konsultacji internetowych, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Formularz konsultacji dostępny był na stronie internetowej: https://globalvision.ifla.org/vote). Dzięki temu narzędziu wszyscy bibliotekarze i przyjaciele bibliotek mogli w prosty sposób wpłynąć na wizję przyszłości zjednoczonego środowiska bibliotecznego.
       Uczestnicy spotkania zapoznali się również z materiałami dotyczącymi standardów w bibliotekach szkolnych na świecie opracowanymi podczas warsztatów zorganizowanych przez SLS IFLA i Bibliotekę Pedagogiczną we Wrocławiu . 

Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

   W roku szkolnym 2017/1018 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (www.ore.edu.pl).
    Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Naszą Instytucją Partnerską w projekcie jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
   Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do
 polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna pomaga zrozumieć współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_glob...

Zachęcamy także do odwiedzenia strony: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat edukacji globalnej. 

Nie ma śmieci - są surowce
    Wychodząc naprzeciw organizowanej na całym świecie akcji „Clean up the World” - w piątek 15 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami p. Anetą Dziewiątkowską i p. Bożeną Warzecha-Krasnowską po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.
   Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów tegorocznej edycji „Nie ma śmieci - są surowce".
Czytaj więcej
Zobacz galerię zdjęć
 

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
    15-662 Białystok
    ul. Stroma 16
  • tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
    www.facebook.com/SP43.Bialystok

Galeria zdjęć