Przetargi publiczne

Przetargi

Przetargi

Przetargi

 

Białystok, dnia 10 listopada  2017 r.

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szkoła Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej Pzp, zawiadamia o wyniku postępowania:

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pracowni językowej (Numer ogłoszenia: 603366-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.)

Załączniki:

informacja_z_roztrzygniecia_przetargu_SP43.pdf

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT NA PUBLICZNEJ SESJI
W POSTĘPOWANIU

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pracowni językowej (Numer ogłoszenia: 603366-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.)

 

Szkoła Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 I 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), przekazuje w załaczeniu informacje z otwarcia ofert, złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

Załacznik:

INFORMACJA_Z_OTWARCIA.pdf

 

Białystok, dnia 23 października  2017 r.

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

                                                                                                            

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pracowni językowej (Numer ogłoszenia: 603366-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.)

 

Załączniki:

Wyjasnienia_oraz_zmiana_tresci_SIWZ_SP43.pdf

Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_nr_500047368.pdf

 

 

Białystok, dnia 19 października  2017 r.

Wykonawcy

uczestnicy postępowania

 

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pracowni językowej (Numer ogłoszenia: 603366-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.)

 

Szkoła Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), dokonuje zmiany w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, poprzez

skreślenie pozycji 133 (dygestorium) zawartej w I części  zamówienia pn. Wyposażenie szkolnej pracowni przyrodniczej, co oznacza, że pierwszą część zamówienia należy wycenić bez w/w pozycji.

Pozostałe zapisy w SIWZ nie ulegają zmianie i są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

 

                     -Andrzej Danieluk-

                                                                                                                      Dyrektor

Załacznik:

zmiana_tresci_SIWZ.pdf

 


 

Ogłoszenie nr 603366-N-2017 z dnia 2017-10-17 r.
Szkoła Podstawowa Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku: Dostawa pomocy dydaktycznych do pracowni przyrodniczej i matematycznej, sprzętu komputerowego oraz wyposażenia do pracowni językowej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy 

TRYB POSTĘPOWANIA: przetarg nieograniczony o wartości poniżej
kwoty określonej w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 pzp

Załaczniki:

Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf

Siwz_pomoce_dydaktyczne.pdf

 

Wiadomości

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
    15-662 Białystok
    ul. Stroma 16
  • tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
    www.facebook.com/SP43.Bialystok

Galeria zdjęć