Przetargi publiczne

Rok szkolny 2017/2018 Rok szkolny 2016/2017 Rok szkolny 2015/2016 Rok szkolny 2014/2015 Rok szkolny 2013/2014

Edukacja globalna

Rok szkolny 2017/ 2018

Święto Ziemi

     Światowy Dzień Ziemi  - 22 kwietnia, jest obchodzony obecnie w 192 krajach  przez ponad miliard ludzi. Jest to święto jednoczące obywateli bez względu na kolor skóry, religię, polityczne przekonania, uczące troski o dobro wspólne, uczące czym jest środowisko naturalne, przyroda, ziemia i jak ludzie mają się wobec ziemi zachowywać, by mogła służyć następnym pokoleniom.
    Obchodzony w naszej szkole Dzień Ziemi ma uświadamiać nam, jak ważne jest troszczenie się o środowisko naturalne. Głównym celem wydarzenia było promowanie w społeczności szkolnej podejścia ekologicznego oraz budowanie postawy wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Zainteresowania ekologiczne i świadomość ekologiczną uczniów podnosimy w szkole angażując się w różnego rodzaju projekty, konkursy i akcje ekologiczne. Obok całorocznych działań ekologicznych, takich jak segregacja śmieci, zbiórka baterii, nakrętek, makulatury, zużytych telefonów komórkowych, po raz kolejny wzięliśmy udział w akcji   „ Sprzątanie Świata” pod hasłem „Nie ma śmieci są surowce". W Dniu Ziemi  na lekcjach przyrody dominowała tematyka związana z globalnymi skutkami zanieczyszczeń środowiska oraz jego ochroną. W czasie zajęć uczniowie obejrzeli prezentację „ ZIEMIA, ZIELONA WYSPA”, która ukazała piękno naszej planety, ponadto uczniowie uczestniczyli w spotkaniu prowadzonym przez dr hab. Elżbietę Jekatierynczuk-Rudczyk – wykładowcę Uniwersytetu w Białymstoku. Tematem były współczesne zagrożenia hydrosfery. Na wykładzie omówione zostały zasoby i typy wody na kuli ziemskiej oraz obieg wody w przyrodzie. Uczniowie zapoznali się z elementami gospodarki wodnej, przyczynami i skutkami niedoboru i nadmiaru wody w środowisku oraz prawem wodnym.
    Koordynatorkami działań związanych z obchodami  Święta Ziemi w naszej szkole były panie: Beata Kiluk, Marzena Michalczuk i Bożena Warzecha-Krasnowska.


Światowy Dzień Czekolady
Kupuj czekoladę ze znaczkiem Fairtrade

     Jeśli uwielbiasz czekoladę, ta prawda może być zbyt gorzka do przełknięcia. Podczas, gdy światowy rynek wyrobów czekoladowych stale rośnie, przynosząc coraz większe zyski, a w większości produkcja, jak i konsumpcja czekolady odbywa się w krajach globalnej Północy (przeciętny Europejczyk czy Amerykanin zjada jej średnio 5,2 kg rocznie!), niewiele uwagi poświęca się kiepskim warunkom produkcji jej podstawowego składnika – kakao.
    Uprawa kakao jest podstawowym źródłem dochodu dla 5,5 miliona małorolnych rolników i zapewnia przeżycie od 40 do 50 milionom osób z krajów Globalnego Południa. W niektórych krajach nawet do 90% rolników zależne jest od uprawy kakaowca. Tymczasem, większość z nich zarabia poniżej 1,25 dolara dziennie.

   Zubożenie rolników prowadzi do kolejnych problemów natury społecznej i ekologicznej. Rolnicy nie są w stanie zapewnić swoim pracownikom godziwej płacy, zakwaterowania w ludzkich warunkach, wyżywienia i opieki zdrowotnej.
W celu redukcji kosztów powszechne stało się także wykorzystywanie pracy dzieci (z efektami ubocznymi: porwaniami i handlem dziećmi, a
 także pracą przymusową). Obecnie szacuje się, że nawet do 2 mln dzieci pracuje na farmach kakaowych w Zachodniej Afryce. Część z nich wykonuje bardzo niebezpieczne prace, nierzadko skutkujące uszkodzeniami ciała. Dodatkowo praca pozbawia je prawa do edukacji.

    Twórcy kampanii Make Chocolate Fair! twierdzą, że należy promować zmiany w międzynarodowych relacjach handlowych. Uważają, że to na głównych graczach rynku czekolady ciąży odpowiedzialność za poprawę społecznych i ekologicznych skutków produkcji kakao.
    Kupowanie czekolady pochodzącej ze Sprawiedliwego Handlu jest dobrą alternatywą. Kupuj czekoladę ze znaczkiem Fairtrade.


Święto wody na lekcjach przyrody

   ,,Światowy Dzień Wody” to dobry moment, by przypomnieć, że wodę trzeba szanować.
   22 marca na lekcjach przyrody dominowała tematyka  dotycząca problemów globalnych, jak i regionalnych w zakresie zasobów wody pitnej, zużycia wody jako surowca, a także wody jako najzdrowszego napoju. Uczniowie klas czwartych  pogłębili swoją wiedzę na temat roli i znaczenia wody dla życia ludzi, roślin i zwierząt oraz poznali proces obiegu wody w przyrodzie. Dzieci zapoznały się z zasobami wody na Ziemi i w Polsce. Dowiedziały się, jak ważna jest rola wody w ekosystemach, i jak każdy organizm żyjący na Ziemi jest od niej zależny – dlatego tak istotne jest dbanie o
 stan jej czystości. Uczniowie przedstawili konkretne przykłady  zanieczyszczenia wody przez  człowieka. Następnie każdy z uczniów podał przykład, w jaki sposób będzie oszczędzał wodę w swoim miejscu zamieszkania – w ten sposób stworzony został katalog racjonalnego gospodarowania zasobami wody. Na zakończenie lekcji uczniowie uczestniczyli w grze edukacyjnej „ Wodny Piotruś”.

                                                   Zajęcia przygotowały i przeprowadziły panie

                                         Bożena Warzecha-Krasnowska i Marzena Michalczuk


22 marca  Światowy Dzień Wody

    Światowy Dzień Wody (ang. World Water Day) to święto ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją z 1992 roku, obchodzone corocznie 22 marca. Ma przypominać, że wielu mieszkańców naszej planety – obecnie ok. 800 milionów osób – cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej.
     Dostęp do czystej wody jest prawem człowieka.
Tymczasem słodka woda przestała być zasobem odnawialnym – zużywamy jej więcej i
 szybciej, niż jest w stanie się odtworzyć. Niech nas nie zwiedzie termin „błękitna planeta”, którym określa się czasem Ziemię. Choć w ok. 70% pokrywa ją woda, to zaledwie 2,5% to woda słodka, która nadaje się do picia. To nasz skarb – dbajmy o niego, póki jeszcze mamy na to czas.

OSZCZĘDZAJ WODĘ!!!
 1. Zakręć wodę w czasie mycia zębów. Do płukania ust używaj napełnionego kubka. Zamiast kilkunastu litrów, zużyjesz tylko pół litra wody.
 2. Dokręć lub napraw kapiący kran. Jeśli kran kapie z częstotliwością 1 kropla na 5 sekund to w ciągu roku może wykapać nawet ponad 2 tys. litrów wody!
 3. W czasie mycia rąk nie odkręcaj kranu w pełni. Aby oczyścić twarz i dłonie, woda nie musi tryskać, wystarczy jak płynie spokojnym strumieniem. Jeśli w czasie mycia zbierzesz wodę w umywalce, możesz ją później wykorzystać do namoczenia poplamionej odzieży przed praniem.
 4. Nie zmywaj pod bieżącą wodą. Napełnij jedną komorę zlewu wodą z płynem i w niej umyj naczynia. Płucz w drugiej komorze lub pod niewielkim strumieniem bieżącej wody.
 5. Bierz szybki prysznic zamiast kąpieli. Pełna wanna to nawet 180 litrów wody. Minuta odkręconego prysznica to około 10 litrów. Pięciominutowy prysznic pozwoli zaoszczędzić nawet 2/3 zużywanej wody.
 6. Pralkę i zmywarkę uruchamiaj dopiero kiedy są pełne.
 7. Nie wylewaj wody jeśli może ona zostać ponownie wykorzystana. Wodę po gotowaniu można wykorzystać do podlewania roślin, a wodę z kąpieli do mycia samochodu.
  A jakie są Twoje sposoby na codzienne oszczędzanie wody?

Paczka świąteczna dla polskich dzieci
na Ukrainie

    W listopadzie przeprowadziliśmy  zbiórkę przyborów szkolnych, słodyczy i żywności oraz zabawek i książek dla dzieci z Żytomierza na Ukrainie
https://kresy24.pl/zytomierz-tam-spi-polska/
    Nasze dary trafiły do potrzebujących mieszkańców Malowanki, ubogiej dzielnicy Żytomierza. Nie funkcjonuje tam żaden dom kultury, w którym dzieci mogłyby się spotykać na zajęcia pozalekcyjne, rozwijać swoje zdolności i pasje. Polscy misjonarze pallotyni ożywiają życie religijne mieszkańców tej dzielnicy, organizują naukę języka polskiego dla różnych grup wiekowych przy parafii pod wezwaniem Bożego Miłosierdzia , której proboszczem jest ks. Jarosław Olszewski pochodzący z Podlasia. www.pallotyni.org.ua

    Zebrane artykuły zostały  przekazane ks. Jarosławowi Olszewskiemu, który prowadził  rekolekcje w Polsce. Ksiądz Olszewski przysłał nam piekne podziękowanie oraz książeczkę- kolorowankę ,,Odkryj tajemnice Ukrainy". Znajdują sie w niej między innymi: dziewczęcy i chłopięcy strój ludowy, ukraińskie potrawy, cerkiew, klasztor w Berdyczowie, zamek w Żółkwi. Kolorowanka znajduje się w bibliotece szkolnej, w każdej chwili można ją wypożyczyć i ilustracje wykorzystać na lekcji.

    Dziękujemy wszystkim darczyńcom za wsparcie akcji-  rodzicom oraz uczniom i pracownikom naszej szkoły.


     Tegoroczny Tydzień Edukacji Globalnej już za nami.
Obfitował on w wiele wydarzeń, do których bardzo chętnie włączyli się wszyscy uczniowie jak i większość nauczycieli naszej szkoły. Nie zabrakło oczywiście życzliwego i przychylnego wsparcia Dyrekcji. Dziękujemy wszystkim za bardzo aktywny udział. Zachęcamy do dalszego zgłębiania tematyki globalnej w ciągu całego roku szkolnego oraz zapraszamy do działań związanych z edukacją globalną.

     Zespół zadaniowy projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju”: Dorota Beata Jabłońska, Joanna Antonina Fiłończuk, Barbara Taylor, Joanna Gołębiewska, Ewa Sochańska, Anna Hapunik, Karina Smaka, Bożena Elżbieta Warzecha Krasnowska, Małgorzata Sakowicz, Aneta Dziewiątkowska, Emilia Bielawska,
Ewa Babińska- koordynator działań w zakresie edukacji globalnej.

Gry edukacyjne
na lekcjach języka angielskiego
   Nauczyciele języka angielskiego przygotowali uczniom klas IV- VII prezentacje multimedialne o problemie dostępu do żywności w krajach Globalnego Południa, o kampanii PAH- „Niosę pomoc”. Uczniowie mieli możliwość zgłębiania swojej wiedzy poprzez rozwiązywanie w Internecie testu „Feed a Child” w języku angielskim.  
   Poznali zasady gry edukacyjnej „Food  Force” w wersji angielskiej i gry edukacyjnej „Free Rice” organizacji World Food  Programme  (gra doskonaląca język angielski, tabliczkę mnożenia, działania algebraiczne i inne, polegająca na
 zbiórce ryżu jako realna pomoc w dożywianiu ludzi).
  Zajęcia prowadziły panie: Emilia Bielawska, Anna Hapunik,  
Ewa Sochańska.

Schools in Nigeria
    W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej w klasach IVc i IVd  odbyły się zajęcia dotyczące funkcjonowania szkół w Afryce (w Nigerii ).
    Tematy zajęć ,,Aliko is from Africa" oraz ,,Aliko`s favourite subject". Na
 zajęciach dzieci poznawały jak wyposażone są szkoły w Afryce, jak również jakich przedmiotów się uczą Afrykańskie dzieci, czy wszystkie mają dostęp do bezpłatnej nauki. Porównywały ulubione przedmioty szkolne Alika  ze swoimi ulubionymi przedmiotami oraz wyposażenie sal lekcyjnych z wyposażeniem sal w swojej szkole. 
     Zajęcia w klasach czwartych przygotowała i prowadziła pani Ewa Sochańska.

Global Education Week- THE WORLD DEPENDS ON YOU

    W ramach Tygodnia Edukacji Globalnej na lekcjach języka angielskiego w klasach Va, Vb i Vc był poruszany temat prawidłowego odżywiania. Uczniowie opracowali warianty  menu do stołówki szkolnej w języku angielskim. Przygotowali również gazetkę ścienną w pracowni języka angielskiego ph. Global Education Week- THE WORLD DEPENDS ON YOU.
    Przyjmując, że edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca nawiązaliśmy kontakt z uczniami ze szkoły w  północnych Włoszech. Pani Anna Hapunik i nauczycielka z włoskiej szkoły Paola Bruschi ustaliły zasady współpracy. Uczniowie  wymienili się adresami mailowymi w celu prowadzenia korespondencji w języku angielskim.                                                                   Czy dzieci mają wspólne zainteresowania, jak spędzają  czas wolny, jakie święta obchodzą, czy więcej ich  łączy, czy też dzieli? O tym dowiemy się wkrótce od uczniów z
 klasy VIIc, Va i Vb.

Zobacz galerię zdjęć

Prezentacje multimedialne o wybranych krajach Ameryki Południowej,
Afryki, Azji i Indonezji

    W minionym tygodniu klasy uczniowie klas V-VII przygotowywali prezentacje multimedialne o wybranych krajach Ameryki Południowej, Afryki, Azji i Indonezji ze szczególnym uwzględnieniem  charakterystycznych  upraw (owoce, warzywa,  przyprawy) lub dotyczących problemu dostępu do żywności w tym rejonie. Niektóre z nich były już prezentowane na lekcjach, pozostałe będzie można obejrzeć w Centrum Multimedialnym w szkolnej czytelni.

   Najciekawsze z nich to: „Najdziwniejsze owoce w Gwinei”, prezentacja o owocach Nigerii, Brazylii, Algierii i na Sri Lance, „Przepyszne owoce Azji”, „Smaki Indonezji”, Azjatyckie przyprawy”.

   Lekcje informatyki w klasach IV-VII przygotowała i prowadziła pani Joanna Gołębiewska.

Zobacz galerię zdjęć

Świat bez głodu
udział w kampanii PAH

     We wtorek i środę uczennice z Samorządu Uczniowskiego  zbierały pieniądze dla Polskiej Akcji Humanitarnej PAH ,,Świat bez głodu", na pomoc głodującym dzieciom w Syrii i Sudanie.
     Uczniowie należący do aktywu bibliotecznego zorganizowali kiermasz owoców (jabłka i gruszki od firmy Sobex - naszego sponsora). Zebrane pieniądze też zasiliły konto Polskiej Akcji Humanitarnej.
       Łącznie na konto Polskiej Akcji Humanitarnej wpłaciliśmy 298,70 zł.

Odżywianie a zdrowie człowieka
   W piątek 24 listopada, w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej, na lekcjach biologii w klasach siódmych dominowała tematyka prawidłowego odżywiania się człowieka. Uczniowie poznali czynniki wpływające na zapotrzebowanie energetyczne organizmu, zasady racjonalnego żywienia i higieny odżywiania. Analizowali przykładowe dzienne racje pokarmowe dla wybranych grup ludzi, określali zawartość składników odżywczych w pokarmach, wyjaśniali zależności miedzy rodzajami diety a czynnikami, które na nią wpływają, przewidywali skutki niewłaściwej diety. Zajęcia zakończyła przygotowana przez uczniów prezentacja mulimedialna.
   Zajęcia przygotowały panie Bożena Warzecha-Krasnowska i Marzena Michalczuk.

Marchewkowy Piątek

   Samorząd Uczniowski we współpracy z aktywem bibliotecznym zorganizował 24 listopada Marchewkowy Piątek.
    W czytelni odbył się konkurs obierania marchewek na czas. Dwuosobowym drużynom z klas IV - VII kibicowali koledzy oraz... pan dyrektor Andrzej Danieluk. Szybkość i dokładność pracy przy obieraniu marchewek oceniało dwuosobowe jury - Karolina Markiewicz i
 Michał Klejno z klasy VI b (przedstawiciele tej klasy z powodów technicznych nie brali udziału w konkursie). Jury miało ułatwioną pracę, ponieważ pani Aneta Dziewiątkowska po zgłoszeniu przez każdą z drużyn zakończenia zadania, dokładnie ścinała z obranych już marchewek wszelkie zabrudzenia. Na podstawie ilości obierek, które zostały na stole po ,,operacji doczyszczania" łatwo można było wybrać zwycięzców. Mistrzyniami szybkości i dokładności okazały się dziewczęta z klasy VII b. Na drugim miejscu znalazła się drużyna z klasy VI a, na trzecim - zawodnicy z klasy IV d. Dziewczynki za zdobycie pierwszego miejsca otrzymały pamiątkowe kubeczki, ale wszyscy zawodnicy bez wyjątku dostali w nagrodę zdrowe, smaczne owoce i warzywa.
  Po konkursie uczniowie z SU i aktywu bibliotecznego obrali jeszcze 12
 kilogramów marchewek, które pokrojone przez nauczycieli, powędrowały w czasie przerw do uczniów i pracowników naszej szkoły. Marchewki dosłownie dostały nóg, bo zdrową przekąskę rozdawali uczniowie w marchewkowych czapeczkach.
 Młodzież organizująca Marchewkowy Piatek współpracowała z
 opiekunkami samorządu i nauczycielkami bibliotekarkami, paniami: Anetą Dziewiątkowską, JoannąFiłończuk, Dorotą Jabłońską i Ewą Babińską.

Zobacz galerię zdjęć

Co to jest odpowiedzialna konsumpcja?
   W czwartek 23 listopada uczniowie kl. VII c mieli bardzo ciekawe zajęcia z wychowawcą, które dotyczyły szeroko rozumianej odpowiedzialnej konsumpcji. Na początku z ogromną uwagą słuchali nowych wiadomości dotyczących świadomej konsumpcji, foodtrade, foodmiles oraz 3xR. Podawali propozycje jak sami mogą zadbać o środowisko, w jaki sposób mogą mieć wpływ na rozwój gospodarki światowej czy handlu międzynarodowego. Następnie odnieśliśmy się do wielu cennych informacji, dotyczących biedniejszych krajów, np.: Etopii. "Rozłożyliśmy tenisówki na części", czyli uświadomiliśmy sobie jakie koszty są ponoszone przy wytworzeniu butów, które są noszone przez każdego z nas. Na koniec wykonaliśmy ciekawe plakaty podsumowujące zdobytą wiedzę. To była cenna lekcja!
    Zajęcia z klasą VIIc przygotowała i prowadziła pani Małgorzata Sakowicz.
Zobacz galerię zdjęć

    What fruit or vegetable do you like?

    Na lekcjach języka angielskiego w klasach trzecich z panią Emilią Bielawską odbyła się podobna pogadanka na temat zdrowych produktów zamiast chipsów i batoników. Okazało się, że dzieci świetnie wiedzą co powinni jeść, jednak nie zawsze dokonują właściwego wyboru. Na zajęciach został wykorzystany projekt z mapą owoców i warzyw wykonanych przez kl. IV – tu uczniowie mieli szansę zapoznać się z nazwami geograficznymi. Podczas kolejnych zajęć dzieci uczyły się nazw owoców i warzyw w języku angielskim i wykonały piękny plakat w tymi produktami i ich nazwami.

   W klasie pierwszej dzieci przeglądały gazetki promocyjne z różnych dyskontów. Ich zadaniem było wyciąć tylko zdrowe produkty, które później były omawiane. Kolejna lekcja była związana z nauką nazw owoców i warzyw.

    W zerówce rozmawialiśmy o ulubionych owocach i warzywach. Dzieci nauczyły się nazw podstawowych owoców i warzyw w języku angielskim oraz ćwiczyły na kartach pracy podział zakupów na warzywa, owoce i niezdrowe przekąski. 

Zobacz galerię zdjęć

       Healthy food

  Na lekcjach języka angielskiego w klasach czwartych, z panią Emilią Bielawską uczniowie rozmawiali o zdrowych alternatywach dla chipsów i batoników. Dzieci miały zbierać opakowania z produktów, które jedli - ale tylko, jeśli były to zdrowe produkty.  Okazało się, że jest ich bardzo mało. Dało to wniosek na przyszłość, żeby bardziej zastanawiać się nad tym co jemy i nad swoimi wyborami w sklepie. Na kolejną lekcję uczniowie klas czwartych mieli sprawdzić pochodzenie warzyw i owoców w miejscach, gdzie je najczęściej kupują.
   Na lekcji został dokonany zbiorczy raport i rozmieszczenie importowanych lub rodzimych owoców i warzyw na mapie świata. Podczas tych zajęć uczniowie nauczyli się nazw owoców, warzyw i zdrowych przekąsek w języku angielskim, dokonali głębszej analizy swojego dziennego menu oraz dowiedzieli się, które sklepy są nastawione na wspieranie polskiej gospodarki poprzez sprzedaż rodzimych produktów.

Zobacz galerię zdjęć

Wielka parada warzyw i owoców

    W czwartek 23 listopada 2017r. na korytarzach naszej szkoły zrobiło się bardzo kolorowo i wesoło. Wszystkich witał wielki plakat „Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku jedzą zdrowo i kolorowo”. Wykonany został przez mamę Mai Grądzkiej z klasy IIIF. Dzieci z klas młodszych i uczniowie klas starszych tego dnia przyszli do szkoły przebrani za warzywa i owoce, na głowach mieli własnoręcznie przygotowane opaski. Tego dnia przynieśli ze sobą pluszaki, również owoce i warzywa. Wielka parada to nasz głos „NIE dla głodu na świecie”. Uczestnikom postawiono szereg pytań: Dlaczego należy jeść warzywa i owoce? Dlaczego nie wolno marnować żywności? Dlaczego trzeba dzielić się z ludźmi, którzy cierpią głód?. Dzieci bardzo chętnie wypowiadały się na te tematy.
     W klasach 0-III pod opieką wychowawczyń (panie Irena Daszuta, Violetta Jurska, Grażyna Ostaszewska-Gawryluk, Jolanta Koronkiewicz, Ewa Sidorczuk, Bogusława Jaskulska, Emilia Mieczkowska, Kinga Puławska, Karolina Włodarczyk, Katarzyna Kozaczuk i Barbara Taylor) wykonane zostały plakaty przedstawiające znane dzieciom warzywa i owoce. Barwne ilustracje dzieci umieściły obok swoich sal lekcyjnych. Plakaty ze swoimi uczniami wykonały również pani Emilia Bielawska (język angielski) i pani Monika Łukianiuk (język niemiecki). Na korytarzu można też zapoznać się z Piramidą zdrowego żywienia. Była to następna okazja do rozmowy z dziećmi na temat jak zdrowo się odżywiać i co trzeba robić, żeby być zdrowym. Prezentacja multimedialna „Aktywnie po zdrowie. Zdrowo jem, więcej wiem” jest dostępna u pani Katarzyny Kozaczuk. Każdy może z niej skorzystać i przeprowadzić zajęcia ze swoimi uczniami.   Ponieważ podstawa piramidy to ruch, na korytarzu podczas przerw włączona była muzyka i wszyscy chętni mogli tańczyć, skakać, wesoło bawić się z przyjaciółmi.

   Do „Parady” włączył się również Samorząd Uczniowski. Bakłażan i Pietruszka, czyli uczennice z klasy VII rozdawały wszystkim uczniom broszurki, które zawierały różne zadania do wykonania (Pokoloruj Piramidę Zdrowej Żywności, Rozwiąż zagadki i
 krzyżówkę itp.). Broszurka została przygotowana przez panie Katarzynę Kozaczuk i Barbarę Taylor. Dzieci dostały również malutkie książeczki z przepisami, które można bez większego problemu wykonać samodzielnie. ,,Dobrze jemy w szkole i w domu" uczy,  jak dobrze jeść, by dobrze żyć.
    W klasach 0-III odpowiedzialne za to wydarzenie były panie Barbara Taylor i
 Katarzyna Kozaczuk, w klasach IV-VII pani Małgorzata Sakowicz.

Zobacz galerię zdjęć
Zobacz galerię zdjęć
Zobacz galerię zdjęć

Smak egzotycznej przygody - ,,Afryka Kazika"

     W środę 22 listopada kl. V b poznała fragment historii Kazika, który planował podróż do Afryki. Czego najbardziej się obawiał główny bohater? Czym się zadziwił po wylądowaniu na tym kontynencie? Na te i inne pytania uczniowie poszukiwali odpowiedzi. Nie wiedzieli, że podróż Kazika była inspiracją do porozmawiania na tematy dotyczące Edukacji Globalnej. Okazało się, że piątoklasiści też nie mieli żadnego problemu ze znalezieniem synonimów do tak mądrze brzmiącego wyrażenia. Co znalazło się na podsumowaniu zajęć? Pomysły uczniów w jaki sposób Kazik mógłby wesprzeć działania Edukacji Globalnej z racji swoich podróży. Cudowne było to, że odpowiedzi się nie powtarzały. A najlepsze propozycje dotyczyły właśnie edukowania dzieci i działalności charytatywnej. Brawo!
     Zajęcia z klasą V b przygotowała i prowadziła pani Małgorzata Sakowicz.

Zobacz galerię zdjęć

Czy znasz te smaki?
    W środę w szkolnej czytelni pojawiła się wystawa „Owoce, warzywa i przyprawy z różnych stron świata”. Dziewczynki z aktywu bibliotecznego przygotowały ją z przyniesionych wcześniej do biblioteki produktów.
     Podczas przerw uczniowie mogli oglądać oraz dotykać i wąchać przyprawy  różnych stron świata: kolendrę, kardamon, kurkumę, lubczyk, rozmaryn, cynamon, gałkę muszkatałową, goździki, imbir, pieprz, majeranek, tymianek, bazylię, kminek, oregano, migdały… Największą ciekawość budziły owoce egzotyczne: kaki, mango, granat, różowy grejpfrut.
  Na przerwach po 4 i 5 lekcji odbył się konkurs smakowy. Uczniowie z
 zawiązanymi oczami mieli za zadanie odgadnąć pięć różnych, losowo wybranych przypraw. To było nie lada wyzwanie i nie wszystkim się to udało. Najwięcej potraw rozpoznała Gabrysia Radziwonowicz z klasy IVd.
    Najszybciej odgadywano przyprawy, z którymi uczniowie spotykają się na co dzień - są wykorzystywane najczęściej w polskiej kuchni.
   Niezwykłą wystawę, bo połączoną z wąchaniem  i smakowaniem... eksponatów, można było odwiedzać w czytelni do piątku 24 listopada.

   Za wystawę i konkursy odpowiedzialne były nauczycielki bibliotekarki, panie: Ewa Babińska, Joanna Fiłończuk, Dorota Jabłońska oraz pani pedagog Karina Smaka.
Zobacz galerię zdjęć

Poczytaj mi przyjacielu -
TEG w I klasach, świetlicy, zerówce i...
zaprzyjaźnionych przedszkolach
  Ida Arcisz, Weronika Chojnowska, Staś Łaguna, Kajetan Wołosik i Wiktoria Mieczkowska z klasy V b - czyli czytający przyjaciele maluchów z okazji Tygodnia Edukacji Globalnej odwiedzili dzieci w klasach pierwszych, oddziale przedszkolnym, świetlicy naszej szkoły oraz maluchy w Przedszkolach Samorządowych nr 39 i 50 .
     Dzieci usłyszały historię misia imieniem Tosia, dowiedziały się, jak powstaje czekolada i jak wygląda znaczek Sprawiedliwego Handlu. Starsi koledzy wyjaśnili też młodszym, dlaczego warto wybierać towary z marką Fair Trade.
      Było miło, krótko i treściwie. Czytający przyjaciele dostali zaproszenie na kolejną wizytę.
Zobacz galerię zdjęć

Smak zdrowia znam i o siebie dbam
TEG w świetlicy szkolnej

    Wychowankowie świetlicy szkolnej już w piątek 17 listopada przystąpili do działań z zakresu edukacji globalnej. Odbył się turniej wiedzy o zdrowiu, którego głównym celem było propagowanie wśród uczniów postawy prozdrowotnej i rozumienie konieczności spożywania zdrowych produktów. Uczniowie zmierzyli się z quizem o zdrowym stylu życia, krzyżówką tematyczną, rozwiązywali zagadki i rebusy. Na gazetkach świetlicowych pojawiły się pierwsze prace plastyczne „W zdrowym ciele zdrowy duch” a chętni uczniowie grali w grę edukacyjną „My day”.
   W poniedziałek 20 listopada odbyły się zajęcia sportowe „ Sport to zdrowie” Głównym ich celem  było propagowanie kultury fizycznej jako nieodłącznego elementu dbania o zdrowie. Wychowankowie świetlicy sprawdzali swoje umiejętności w takich konkurencjach jak:  wyścigi rzędów, bieg przez płotki, rzucanie piłką do kosza, wyścigi ze sztafetą. Dzięki takim zajęciom dzieci uczą się jak ważny jest sport dla naszego samopoczucia, jakie korzyści przynosi codzienna gimnastyka bądź spacer.

    We wtorek 22 listopada wychowanków świetlicy odwiedziła pani Barbara Chańko, pielęgniarka szkolna z pogadankę na temat właściwego odżywiania się oraz dbania o swoje zdrowie. Pani Aldona Mogielnicka czytała fragment książki „Nawet smok musi myć zęby” Iris Rossbach. Dzieci zwróciły szczególną uwagę na rozsądne spożywanie słodyczy, sposoby prawidłowego mycia zębów i
 dbania o higienę jamy ustnej.
   Na spotkaniu z panem Piotrem Szyszko - pielęgniarzem uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób mogą zapobiegać infekcjom. Jak należy o siebie dbać, ubierać się stosownie do
 pogody i prawidłowo odżywiać w okresie jesienno- zimowym. Pan pielęgniarz zademonstrował niektóre proste zabiegi m.in.: mierzenie ciśnienia,  dzieci miały również możliwość bliższego zapoznania się ze stetoskopem i wysłuchania bicia swojego lub kolegi serca. Wzbudziło to powszechne zainteresowanie, a pokazana z bliska strzykawka (choć bez igły) niektórych trochę przerażała. Na koniec wizyty wszystkie dzieci dostały upominki od naszego gościa.
   Zajęcia z dziećmi w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zaplanowali,  przygotowali i prowadzili wszyscy wychowawcy świetlicy: Aldona Mogielnicka, Grzegorz Czarkowski, Julita Kondrat, Beata Kiluk, Monika Leszczyńska.

Zobacz galerię zdjęć

Tosia i Sprawiedliwy Handel
   Od poniedziałku pani Dorota Jabłońska spotykała się z dziećmi z klasy drugiej i klas trzecich. Prowadziła zajęcia na temat Sprawiedliwego Handlu.
   Najpierw dzieci wysłuchały bajki „Tosia odkrywa czekoladę” udostępnionej na stronie http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/. Dzięki temu dowiedziały się, jaką drogę przechodzi ziarno kakaowca zanim trafi do naszych rąk już w postaci tabliczki czekolady. Obejrzały ilustracje pokazujące plantacje kakaowców w Ameryce Południowej i Afryce, poznały kilka faktów dotyczących realiów życia w krajach Globalnego Południa. Podczas pracy w grupach zastanawiały się nad sprawiedliwym podziałem zysków miedzy wszystkich, którzy brali udział w wyprodukowaniu i
 sprzedaniu polskim dzieciom czekolady. Porównywały ,,swój" podział z rzeczywistym podziałem zysków i wyciągały wnioski. Dowiadywały się, na czym polega Sprawiedliwy Handel, poznawały logo FairTrade i wymieniały zyski, które płyną z wybierania towarów oznaczonych tym znaczkiem. Uczniowie, pokrzepieni czekoladą, odkrywali w sobie moce superbohaterów, którzy mają wpływ na losy świata, mogą i chcą go zmieniać.
   Najważniejsze, że po zajęciach wszystkie dzieci bardzo chciały powiedzieć o tym, czego się dowiedziały na lekcji swoim rodzicom. To z nimi najczęściej chodzą na
 zakupy...
Zobacz galerię zdjęć

Piotruś i Żółty Talerz
zajęcia edukacyjne dla uczniów ,,0" i klas I
    Od poniedziałku 20 listopada  pani Ewa Babińska spotykała się z dziećmi z oddziału przedszkolnego i z uczniami klas pierwszych. Czytała  bajkę „Piotruś i Żółty Talerz” z cyklu „Mądrych bajek z całego świata” fundacji Kulczyk.
   Rozmawiała z dziećmi o zasadach zdrowego odżywiania oraz o  problemie głodu na
 świecie.  Uczniowie odpowiadali na pytanie, dlaczego warto pomagać innym i dzielić się tym, co się ma. Następnie wykonywali pracę plastyczną – układali i wyklejali na przygotowanych kartonowych talerzach obrazki przedstawiające zdrową żywność
Zobacz galerię zdjęć

Udział w kampanii  ,,Świat bez głodu"
Polskiej Akcji Humanitarnej

    We wtorek i środę uczennice z Samorządu Uczniowskiego  zbierały pieniądze dla Polskiej Akcji Humanitarnej PAH ,,Świat bez głodu", na pomoc głodującym dzieciom w Syrii i Sudanie. Puszka dla PAH znajduje się też w szkolnej wypożyczalni- tu będzie można zasilić akcję PAH do piątku włącznie.

   Uczniowie należący do aktywu bibliotecznego zorganizowali kiermasz owoców (jabłka i gruszki od firmy Sobex- naszego sponsora). Zebrane pieniądze też zasilą konto Polskiej Akcji Humanitarnej.

Na konto Polskiej Akcji Humanitarnej wpłaciliśmy 298,70 zł.

Zobacz galerię zdjęć
Zobacz galerię zdjęć

Dzień bez słodyczy

   Wtorek 21.11.2017 Samorząd Uczniowski ogłosił dniem  bez słodyczy (tego dnia nie przynosimy  na drugie śniadanie do szkoły batoników, cukierków, ciastek, ,,śmieciowego jedzenia" typu chipsy oraz słodkich napojów typu cola)!!!

   We wtorek zjadamy cały obiad w stołówce szkolnej, szczególnie pyszną surówkę ze świeżych warzyw, która będzie tego dnia składnikiem posiłku!!!

Zobacz galerię zdjęć

Lilka i piknik
     20.11.2017 r. w poniedziałek, uczniowie   klasy IV a na lekcji języka polskiego z panią Małgorzatą Sakowicz, poznała historię pewnej dziewczynki, która chciała zorganizować piknik. Lilka musiała przebyć długą drogę, aby znaleźć produkty potrzebne do przygotowania posiłku. Nauczyła się wielu ciekawych rzeczy, poznała nowych przyjaciół. Co jeszcze niesamowitego zrobiła Lilka? Wsparła lokalnych przedsiębiorców, podzieliła się jedzeniem i cudownie spędziła czas!
    Uczniowie kl. IV a bez problemu przypomnieli wiadomości dotyczące edukacji globalnej i wskazali kierunek jej działań. Brawo czwartoklasiści!
Zobacz galerię zdjęć

Uczę się i niosę pomoc medyczną

 

   W poniedziałek 20.11.2017r. odbyły się spotkania edukacyjne dla uczniów klas szóstych dotyczące udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzili ratownicy medyczni z Grupy Ratowniczej „Nadzieja”.
   Głównym celem spotkania było uświadomienie uczniom potrzeby  niesienia pierwszej pomocy, omówienie sposobów reagowania na niektóre sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu oraz przygotowanie uczniów do samodzielnego udzielania pierwszej pomocy.
    Uczniowie w niewielkich, kilkuosobowych grupach pod czujnym okiem ratowników- instruktorów mieli okazję  nabycia praktycznych umiejętności z zakresu postępowania z osobą znajdującą się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Spotkania w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej zaplanowała i zorganizowała Karina Smaka- pedagog szkolny.

Zobacz galerię zdjęć

Zdrowo jem, więcej wiem

    16 listopada uczniowie klasy III e wykonywali plakaty promujące zdrowe odżywianie w ramach programu „Zdrowo jem, więcej wiem".
   Prace poprzedziła prezentacja multimedialna „Aktywnie po zdrowie. Zdrowo jem, więcej wiem”. Podczas rozmowy z dziećmi na temat zdrowych i szkodliwych dla organizmu produktów pani Katarzyna Kozaczuk wyjaśniła, czym są w żywności  konserwanty i barwniki oraz jakie są przyczyny nadwagi.

    Pani Katarzyna Kozaczuk była też organizatorem konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III ph. „Żyję zdrowo i kolorowo". Zadaniem uczestników było stworzenie zdrowego, sprawdzonego przepisu na wybrane  danie. Na konkurs płynęło 21 prac. Spośród nich wyłoniono 3 najzdrowsze i najestetyczniej wykonane karty z przepisem. Prace oceniała pani dietetyk.


Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Spotkanie autorskie z pisarką
Agnieszką Suchowierską

   Międzynarodowy Dzień Tolerancji (ang. International Day of Tolerance)
– to święto obchodzone corocznie 16 listopada.
   Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  12.12.1995 roku z inicjatywy UNESCO. Jest to święto szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności na świecie.

    Z okazji  Międzynarodowego Dnia Tolerancji gościliśmy w naszej szkole pisarkę Agnieszkę Suchowierską.
    Autorka Książki Roku 2015 Polskiej Sekcji IBBY ,,Mat i świat" przyjechała tym razem ze swą najnowszą opowieścią: „Asia Judytka i zaginiony tałes”. Opowiadała uczniom klas czwartych o
 potrzebie napisania takiej książki. Mówiła skąd zaczerpnęła pomysł na nią, z jakiego języka pochodzi imię  Judytka, jak pisze się po hebrajsku „na szczęście” i o wielu innych ciekawych sprawach..
   Wspólnie śpiewaliśmy piosenkę „Cziribim cziribom”, słuchaliśmy informacji związanych z
 judaizmam i prawosławiem, wybranych zagadnień dotyczących islamu oraz oglądaliśmy prezentację, jak obchodzą urodziny dzieci z różnych części świata.

Zobacz galerię zdjęć

Spotkanie autorskie z pisarką
Renatą Piątkowską
    3 października gościliśmy w naszej szkole panią Renatę Piątkowską – wielokrotnie nagradzaną i bardzo popularną autorkę książek dla dzieci. Do naszej szkoły pani Renata Piątkowska przyjechała z opowieścią o Malali Yousafzai, pakistańskiej dziewczynce - bohaterce książki ,,Która to Malala?". Malala została przyjęta do grona Kawalerów Orderu Uśmiechu. Mając zaledwie 11 lat po raz pierwszy otwarcie skrytykowała radykalnych islamistów a magazyn "Time" uznał ją za jedną z najbardziej wpływowych osób roku 2013.
    Fragmenty książki o tytułowej Malali – laureatce Pokojowej Nagrody Nobla, podczas spotkania w naszej szkole czytała lektorka - pani Elżbieta Kożurno. Pisarka odpowiadała na pytania czytelników a wszyscy chętni dostali autografy.
Zobacz galerię zdjęć

Cele Zrównoważonego Rozwoju.
Przyszłość świata zależy od nas!

     W 2017 roku odbędzie się już 19. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej. Wydarzenie obchodzone będzie w tym roku w dniach 18 – 26 listopada pod hasłem Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas!”.

    Hasło Tygodnia Edukacji Globalnej wybrane zostało na corocznym spotkaniu Sieci Koordynatorów i Koordynatorek Edukacji Globalnej, działającej przy Centrum Północ-Południe Rady Europy. Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła potrzeba dalszej promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ. Cele w tym roku obchodziły swoje drugie urodziny. Czas mija szybko,
a społeczność międzynarodowa ma nadal bardzo dużo do zrobienia, by zbliżyć się do realizacji 17 Celów, zapisanych w tak zwanej „Agendzie 2030″:

Cel  1. Zakończyć ubóstwo wszędzie we wszystkich jego formach
Cel 2. Zakończyć głód, osiągnąć bezpieczeństwo żywnościowe i poprawę żywienia oraz promować zrównoważone rolnictwo
Cel 3. Zapewnić, zdrowe życie i promować dobre samopoczucie dla wszystkich w każdym wieku
Cel 4. Zapewnić, integracyjną i sprawiedliwą jakościową edukację i promowanie możliwości uczenia się przez całe życie
Cel 5. Osiągnąć równość płci i awansu dla wszystkich kobiet i dziewcząt
Cel 6. Zapewnić dostępność i zrównoważone zarządzanie zasobami wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich
Cel 7. Zapewnić dostęp do niedrogiej, niezawodnej, trwałej i nowoczesnej energii dla wszystkich
Cel 8. Wspierać trwały, zintegrowany i zrównoważony wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienie i godną pracę dla wszystkich
Cel 9. Budować prężną infrastrukturę, promować integracyjną i trwałą industrializację oraz wspierać innowacyjność
Cel 10. Zmniejszać nierówności w krajach i pomiędzy krajami
Cel 11. Sprawić by miasta i osiedla ludzkie zawierały wszystkich, były bezpieczne, elastyczne i trwałe
Cel 12. Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
Cel 13. Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutków
Cel 14. Chronić i korzystać w sposób zrównoważony z oceanów, mórz i zasobów morskich dla zrównoważonego rozwoju
Cel 15. Chronić, przywracać i promować zrównoważone korzystanie z ekosystemów lądowych, w sposób zrównoważony zarządzać lasami, walczyć z pustynnieniem, powstrzymać i odwrócić degradację gruntów oraz powstrzymać utratę różnorodności biologicznej
Cel 16. Promować pokojowe i integracyjne społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, zapewnić dostęp do wymiaru sprawiedliwości dla wszystkich i budować skuteczne, odpowiedzialne i integracyjne instytucje na wszystkich poziomach
Cel 17. Wzmocnić sposoby wdrażania i rewitalizacji globalnego partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju.


Spotkanie z wolontariuszką Alicją Trzaska

    18 października 2017r. odwiedziła naszą szkołę wolontariuszka pani Alicja Trzaska. Opowiadała uczniom klas trzecich, szóstych i siódmych o swojej podróży do Ameryki Południowej, dzieliła się swoimi wrażeniami i doświadczeniem związanymi z7nbsppracą wolontariusza. Przybliżyła kulturę, obrzędowość  i obyczaje panujące w Boliwii. Uwagę uczniów skupiła przede wszystkim na życiu dzieci w innej części świata i ich problemach, z którymi borykają się na co dzień.
    Spotkanie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku pani Alicja Trzaska rozpoczęła od przedstawienia siebie i zaprezentowania zbiorów, które przywiozła. Ciekawe, nieznane u nas instrumenty muzyczne i stroje ludowe wzbudziły zainteresowanie dzieci, uczestników spotkania. Taniec ludowy z Ameryki Południowej, zupełnie inny od tych znanych dzieciom, wykonywany w strojach ludowych bardzo się wszystkim podobał. Salwę śmiechu wywołało  zdanie w języku Indian keczua zamieszkujących tereny dawnego imperium Inków. Dziewczynka i
 dwóch chłopców miało okazję przymierzyć stroje ludowe. Z pomocą pań przebierali się i trzymając w rękach instrumenty przechadzali się wśród koleżanek i kolegów. Najbardziej podobał się wszystkim kapelusz.
     Pani Alicja Trzaska spędziła rok w Ameryce Południowej jako wolontariusz w
 Domu Dziecka. Opowiedziała dzieciom o niezwykle trudnych warunkach życia mieszkańców tego kontynentu. Swoją opowieść ilustrowała bardzo ciekawymi zdjęciami. Uczniowie mieli okazję zobaczyć drogi wykute w skale, samochody jeżdżące praktycznie nad przepaścią. Kolory skał są zupełnie niespotykane u nas – czerwone, niebieskie. Zwierzęta, rośliny i krajobrazy są dla nas egzotyczne. Po pustyni solnej można jeździć samochodem. O ile łatwiej jest zdobywać sól niż u nas, gdzie trzeba ją wydobywać w kopalni. Wspaniałe zdjęcia różnokolorowych lagun z przechadzającymi się flamingami wywołały okrzyki zachwytu. Węże, kondory, alpaki, lamy, pancerniki (z ich skorup wyrabia się instrumenty muzyczne), pająki ptaszniki to tylko niektóre zwierzęta prezentowane przez panią Alicję Trzaska. Niedowierzanie towarzyszyło oglądaniu zdjęć z kaktusami wielokrotnie większymi od człowieka. Tak dobrze znana nam kukurydza występuje aż w 7 kolorach, najbardziej niesamowity jest kolor czarny.
     Spotkanie zakończyło opowiadanie o wolontariacie w Domu Dziecka. Praca tam polega na wykonywaniu codziennych czynności, takich jak nauka, zabawa, rozmowy, gra na instrumentach.  Wolontariusze organizowali raz w miesiącu urodziny, niektóre dzieci mające już kilkanaście lat obchodziły je po raz pierwszy. Obcując z tymi dziećmi na co dzień trudno ich nie pokochać. Pani Alicja Trzaska szczególnie polubiła Jimmy’ego. Bardzo przeżyła to, że kiedy chłopiec wrócił do swojej rodziny znowu był głodny. Niestety nie była w stanie zapewnić wyżywienia całej rodzinie. Ameryka Południowa to mieszanina kultur, chrześcijaństwo łączy się z pogaństwem. Zupełnie inne niż u nas zwyczaje powodują, że rok wolontariatu to pomoc ludziom, którzy tam mieszkają, nawiązanie nowych przyjaźni.
    Opowiadając o losie dzieci z Ameryki Południowej wolontariuszka próbowała nakłonić uczniów do tego, by spojrzeli na swoje życie z innej perspektywy, by cieszyli się tym, co mają i z tego, że się mogą uczyć. Wszyscy obecni na spotkaniu byli bardzo zaciekawieni opowiadaniem, prezentacją i zdjęciami pokazywanymi przez panią Alicję Trzaska.

Zobacz galerię zdjęćSpotkanie metodyczne nauczycieli bibliotekarzy - relacja ze światowego  kongresu IFLA we Wrocławiu

      26 września 2017 r. odbyło się w naszej szkole spotkanie metodyczne w ramach sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkół podstawowych Białegostoku i powiatu białostockiego.
    Jednym z punktów spotkania była relacja ze światowego  kongresu IFLA we Wrocławiu,  którą przedstawiła nasza koleżanka Dorota Jabłońska.
      Przypomniała, że IFLA (The International Federation of Library Associations and Institutions – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Instytucji i Bibliotekarskich (
www.ifla.org))  - największa na świecie organizacja skupiająca bibliotekarzy
i biblioteki powstała w 1927 roku.
IFLA skupia w swoich szeregach ponad 1600 członków (organizacji)  z 150 krajów świata. Na jej czele stoją władze generalne, a prace prowadzone są w wielu sekcjach tematycznych. Wśród nich należy wymienić Sekcję Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży oraz Sekcję Bibliotek Szkolnych.
   Temat przewodni kongresu brzmiał: ,,Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo”. W zamyśle IFLI zaś przez ,,solidarność” rozumie się niczym nieskrępowaną, pełnowymiarową współpracę wszystkich bibliotek na naszym globie, wspólne dzielenie celów aby budować demokratyczne społeczeństwo, wyposażone w
 możliwość nieograniczonego dostępu  do informacji, edukacji i wiedzy.
   Dorota Jabłońska podczas spotkania metodycznego zachęciła nauczycieli bibliotekarzy do udziału w ogólnoświatowej debacie pod hasłem „Globalna Wizja” na temat międzynarodowej współpracy  zjednoczonego środowiska bibliotecznego. (Do 30 września trwał etap konsultacji internetowych, w których mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani. Formularz konsultacji dostępny był na stronie internetowej: https://globalvision.ifla.org/vote). Dzięki temu narzędziu wszyscy bibliotekarze i przyjaciele bibliotek mogli w prosty sposób wpłynąć na wizję przyszłości zjednoczonego środowiska bibliotecznego.Edukacja globalna.
Liderzy edukacji na rzecz rozwoju

   W roku szkolnym 2017/1018 nasza szkoła przystąpiła do projektu „Edukacja globalna. Liderzy edukacji na rzecz rozwoju” realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie (www.ore.edu.pl).
    Projekt współfinansowany jest w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Naszą Instytucją Partnerską w projekcie jest Miejski Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Białymstoku.
   Edukacja globalna to działania edukacyjne i informacyjne skierowane do
 polskiego społeczeństwa mające na celu wyjaśnienie, na czym polegają problemy rozwoju współczesnego świata oraz jakie czynniki i w jaki sposób kształtują międzynarodowy rozwój. Edukacja globalna pomaga zrozumieć współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów rozwiniętych a społeczeństwami krajów rozwijających się. Powinna ona również pobudzać do krytycznej i świadomej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które wywierają pozytywny bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach. W rezultacie edukacja globalna powinna prowadzić do osobistego zaangażowania na rzecz walki z ubóstwem na świecie i włączenia się w proces budowania społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy:
http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polska_pomoc/edukacja_glob...

Zachęcamy także do odwiedzenia strony: http://www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl/, gdzie można znaleźć więcej informacji na temat edukacji globalnej.Nie ma śmieci - są surowce
    Wychodząc naprzeciw organizowanej na całym świecie akcji „Clean up the World” - w piątek 15 września uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielkami p. Anetą Dziewiątkowską i p. Bożeną Warzecha-Krasnowską po raz kolejny uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie Świata”.
   Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych celów tegorocznej edycji „Nie ma śmieci - są surowce".
Czytaj więcej
Zobacz galerię zdjęć
 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
  15-662 Białystok
  ul. Stroma 16
 • tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
  www.facebook.com/SP43.Bialystok

Galeria zdjęć